Sisekorraeeskirjad

Majutusasutuse sisekorrareeglid

Madise puhkemajades lähtutakse sisekorrareeglitest:
Sisseregistreerimine Alates kell 15:00
Väljaregistreerimine Hiljemalt kell 12:00
Maksmine Kaardiga, arvega (100% makstud enne saabumist), sularahas. Aktsepteeritavad kaardid: Visa, Euro/Mastercard, Maestro
Lemmikloomad Lemmikloomad on lubatud, vajalik eelkokkulepe.
Vaikus ja rahu Et tagada kõigile külastajatele meie territooriumil rahu ja vaikus, palume mitte põhjustada kõva müra ega oma tegevusega muul viisil teisi häirida. Õues muusikaseadmete kuulamine ei ole lubatud.
Suitsetamine Suitsetamine on kõikides puhkemajade siseruumides keelatud. Palume ka väliköögi ümbruses tuleohutuse tagamiseks mitte suitsetada.
Prügimajandus Sorteerime prügi – orgaaniline, põlev ja mittepõlev ning tagastatav taara.
Tuleoht Meie metsad on suvisel kuival ajal väga tuleohtlikud, seega on keelatud lahtise tule tegemine väljaspool lõkke- ning grillimiskohta. Ka seal tule tegemisel tuleb arvestada tuule tugevusega. Ärge jätke põlevaid küünlaid ilma järelvalveta tuppa ega õue.

Tulekahju korral helistage numbrile 112.
Kord Puhkemajade mööblit ja seadmeid palume kasutada heaperemehelikult.